Організаційно-економічні основи забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2011-11
Автори
Малюга, Людмила Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничо-поліграфічний центр "Візіві"
Інструкція
Розглянуто теоретичні, методичні та практичні засади забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано конкурентне середовище сільськогосподарських підприємств, досліджено сучасний стан та тенденції їх конкурентоспроможності. Розроблено програмне забезпечення формування стратегії підприємства, що на основі зважених експертних оцінок враховує ймовірність явища або події. Обґрунтовано стратегію забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та стратегічні перспективи розвитку через оптимізацію їх діяльності.
Опис
Ключові слова
конкурентоспроможність підприємства, фактори конкурентоспроможності, оцінка конкурентоспроможності підприємства, конкурентне середовище, SWOT-аналіз, економіко-математичне моделювання
Бібліографічний опис
Малюга Л.М. Організаційно-економічні основи забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Л.М.Малюга. - Умань, 2011. - 20 с.