Використання геоінформаційних технологій для шляху сходження снігової лавини як туристичного об’єкта.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Рудий, Роман Миколайович
Кисельов, Юрій Олександрович
Коробейнікова, Ярослава Степанівна
Кирилюк, Володимир Петрович
Романчук, Степан Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Національний університет «Львівська політехніка».
Інструкція
Геотуризм – одна із нових галузей прикладної геології та геоморфології, проте таке визначення унеможливлює розуміння розвитку цих локацій як туристичних об’єктів із необхідними заходами щодо розроблення та просування їх на ринку туристичних послуг. Дослідження можливостей розширеного використання інформаційних технологій у галузі туризму залишається актуальною науково-практичною проблемою. Геотуризм як вид екотуризму пов’язаний із пізнанням геопростору та природних процесів у ньому. Здійснено класифікацію підвидів геотуризму, зокрема й за функціональним призначенням об’єктів. Обґрунтовано використання результатів ГІС-досліджень із метою визначення та оцифрування туристичних маршрутів, а також урахування безпекових аспектів проходження маршруту. На прикладі розробленого для науковців і фахівців геотуристичного маршруту на г. Полєнський, розташовану в межах заповідника “Ґорґани” (Українські Карпати), наведено результати досліджень за допомогою ГІС-технологій для потреб інформаційного забезпечення туристичного маршруту.
Опис
Оскільки сучасний стан туристичної галузі характеризується збільшеним попитом на туристичні послуги та зростанням інформаційних потоків у туризмі, то фахівці в цій галузі все більше використовують геоінформаційні технології для вирішення різних завдань туризмознавства. Створені для потреб туризму ГІС-технології виконують функції просторового аналізу та виконання специфічних завдань користувача. Це завдання опрацювання бізнес-інформації, картування, візуалізації туристичних об’єктів і територій. Результати виконаних досліджень є не тільки пізнавальними, а й можуть застосовуватись у діяльності рятувально-пошукової служби для дотримання безпеки туристів на маршруті, розроблення сучасних транспортних інформаційних систем, створення туристичних карт і путівників.
Ключові слова
геотуризм, ГІС-технології, цифрові топографічні карти, геотуристичний маршрут, моделювання рельєфу, снігові лавини
Бібліографічний опис
Рудий Р., Кисельов Ю., Коробейнікова Я., Кирилюк В., Романчук С. Використання геоінформаційних технологій для шляху сходження снігової лавини як туристичного об’єкта. Cучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. 2021. Випуск IІ (42). С. 76–83.