МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ В ОБЛІКУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-12
Автори
Михайловина, Світлана Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Херсонський державний університет
Інструкція
У статті розглянуто методологічні аспекти організації та проведення інвентаризаційної роботи на підприємстві. Досліджено зміни нормативно-правового забезпечення проведення інвентаризації та визначено шляхи адаптації облікової системи підприємства до відповідних змін. Висвітлено порядок відображення результатів інвентаризації в обліку та фінансовій звітності.
Опис
The article considers methodological aspects of organization and carrying out the inventory check at an enterprise. Changes in regulatory and legal support of the inventory check were studied and the ways of adapting enterprise accounting system to corresponding changes were identified. The procedure of presenting the inventory check results in accounting and finance system was described.
Ключові слова
інвентаризація, бухгалтерський облік, фінансова звітність, активи, первинні документи
Бібліографічний опис
Науковий вісник Херсонського державного університету : Серія. Економічні науки. — К. : Херсонський державний університет, 2014. — Випуск 9. Частина 5 — С. 126 - 129.