Формування конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-12
Автори
Нагернюк, Діана Валентинівна
Тимчук, Світлана Володимирівна
Нещадим, Людмила Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Мукачівський державний університет
Інструкція
У статті розглянуто особливості формування конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії. Визначено специфічні особливості конкурентного середовища готельної індустрії. Сформульовано основні напрями забезпечення конкурентоспроможності в довгостроковому періоді.
Опис
Конкурентоспроможність виступає найважливішим чинником забезпечення ефективного та прибуткового розвитку підприємств індустрії гостинності. Одним з основних напрямів формування стратегічних конкурентних переваг у готельному бізнесі є надання послуг більш високої якості порівняно з конкуруючими аналогами. Ключовим тут є надання таких готельних послуг, які задовольняли б і навіть перевищували очікування цільових споживачів (клієнтів). Стратегічно необхідним є управління конкурентоспроможністю, що передбачає сукупність заходів щодо систематичного вдосконалення послуг, постійного пошуку нових видів реклами, нових груп потенційних клієнтів, поліпшення сервісу тощо.
Ключові слова
конкурентоспроможність, послуга, готельна індустрія, конкурентна перевага
Бібліографічний опис
Нагернюк Д.В., Нещадим Л.М., Тимчук С.В. Формування конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії [Електронний ресурс] / Д.В. Нагернюк, Л.М.Нещадим, С.В.Тимчук // Економіка і суспільство. – 2017. – №13. – С. 620-624