Розробка вебдодатку для проведення лабораторного практикуму з курсу ядерної фізики у закладах вищої освіти

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Ковальов, Леонід Євгенійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
На сьогодні в усьому світі в системі освіти відбулися стрімкі зміни. Розвиток сучасних технологій вимагає змін у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін. Однією з таких дисциплін, що має великий потенціал та можливості для впровадження новітніх засобів навчання та передових методик є фізика. Одним із засобів в цих методиках є демонстрація фізичних явищ в більш широкому ракурсі та всебічне їх дослідження. Це надає широкі можливості для закріплення міжпредметних зв’язків, для узагальнення і систематизації теоретичних знань тощо. Зокрема: можливість використання наочних прикладів на заняттях у формі практикуму при поясненні нового матеріалу, або ж після завершення вивченої теми; виконання робіт дистанційно, в позаурочний час, на факультативних заняттях або при самостійному опрацюванні матеріалу. Але сервісів, додатків або ж програмних засобів, які дозволяють демонструвати фізичні явища насправді не так багато і їх важко пов’язати з LMS (системами дистанційного навчання), так я вони не мають ніяких засобів для цього, а також велика вартість цих додатків. Розв’язати дану проблеми дозволить створення вебдодатку для проведення лабораторного практикуму з курсу фізики, з підтримкою стандарту LTI та подальшою його інтеграцією LMS Moodle, що допоможе візуалізувати освітній процес з фізики. В статті описано реалізацію вебдодатку для проведення студентських лабораторних робіт (по визначенню коефіцієнтів ослаблення потоку гамма-випромінювання в свинці, залізі і алюмінію, а також для визначення енергії гамма-випромінювання) ґрунтуючись на перевагах та недоліках уже готових рішень й перевірка доцільності його використання. Зазначено, що представлений вебдодаток містить невелику кількість функціоналу, має зручний інтерфейс та максимально простий у користуванні. А також, створений вебдодаток для проведення студентських лабораторних робіт дозволяє: демонструвати фізичні явища без використання дороговартісного обладнання; виконувати лабораторні роботи дистанційно; інтеграцію з LMS Moodle для спрощення контролю за виконанням завдань та оцінювання студентів; візуалізувати освітній процес з фізики тощо.
Опис
Ключові слова
вебдодаток, фізика, LMS Moodle, здобувачі освіти, освітній процес
Бібліографічний опис
Медведєва М.О., Ковальов Л.Є., Цюпко М. В. Розробка вебдодатку для проведення лабораторного практикуму з курсу ядерної фізики у закладах вищої освіти // «Наукові інновації та передові технології» (серія «державне управління», серія «право», серія «економіка», серія «психологія», серія «педагогіка»). № 9(11) 2022. с. 136-148. https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-9(11)-136-148