ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016
Інструкція
Об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу підприємства) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів. У разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта.
Опис
Тези
Ключові слова
основні засоби, П(с)БО 7, П(с)БО 27, об'єкт основних засобів, первісна вартість, залишкова вартість, ліквідаційна вартість, господарська операція
Бібліографічний опис
Обліково-інформаційне забезпечення процесу вибуття основних засобів: матеріали VІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2016 р. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Ч. 1. – С. 101-102.