Зміни агрохімічних і фізико-хімічних властивостей грунту після довготривалого застосування добрив у сівозміні

Немає доступних мініатюр
Дата
1999-09
Автори
Карасюк, Іван Маркіянович
Розборська (Чорна), Лариса Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
видавництво "Аграрна наука"
Інструкція
Наведено результати вивчення впливу довготривалого застосування різних систем удобрення в 10-пільній зерно-буряковій сівозміні на агрофізичні та фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого. Встановлено, що тривала взаємодія між ґрунтом, добривом і рослиною залежно від систем застосування добрив створює неоднакові умови для реалізації фізіологічних потреб культур сівозміни, в результаті чого змінюється врожайність і якість одержаної продукції та ефективна родючість ґрунту.
Опис
Ключові слова
грунт, сівозміна, агрофізичні властивості, структурно-агрегатний склад
Бібліографічний опис
Карасюк І.М. Зміни агрохімічних і фізико-хімічних властивостей грунту після довготривалого застосування добрив у сівозміні / Карасюк І.М., Чорна Л.В.// Вісник аграрної науки. - Умань, Вид-во "Аграрна наука". - 1999. - С. 34-38.