Філософські витоки глобальної екологічної проблеми

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ред-вид.центр УНУС.-Умань
Інструкція
Взаємний аналіз, порівняння та співставлення теоретичних підходів в межах різних наукових парадигм, які так чи інакше торкаються проблеми взаємодії природи і суспільства повинен намітити напрямок, в якому треба шукати нову холістичну парадигму. Як така пропонується концепція ноосферних екосистем, первинною серед яких є агроекосистеми
Опис
Тези доповіді
Ключові слова
глобальна екологіна проблема, філософія, природознавство, ноосферні екосистеми
Бібліографічний опис
Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІV Міжвузівської науково-практичної конференції 16 - 17 жовтня 2014 року. Ред.Непочатенко О.О. Ред-вид.центр УНУС.-Умань,2014.- 90 с.- С.3-7