Державне регулювання як фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Осіпова, Алла Анастасіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Херсон
Інструкція
У секторі сільськогосподарського виробництва України особливе значення у забезпеченні розвитку надається механізму державного регулювання. Однак наразі його провадження фактично не відповідає основним цілям – підвищенню конкурентоспроможності та рівномірному розвитку усіх сфер сільськогосподарської діяльності. Причиною даної ситуації є відсутність єдиного нормативно врегульованого алгоритму реалізації інструментів стимулювання. Це сприяє формуванню та накопиченню низки проблем, пов’язаних із підтримкою на належному рівні продовольчої безпеки держави, гармонійним розвитком усіх секторів сільськогосподарської діяльності, забезпеченням зайнятості та добробуту населення, що проживає на сільських територіях тощо.
Опис
When creating an effective system of regulating the development of agricultural production, it is necessary to take into account the interests not only of the state but also of producers and consumers. Therefore, on the one hand, it is necessary to produce products of appropriate demand, and on the other - to stimulate demand, ie to address the issue of solvency of the population. This principle, in our opinion, can become the main mechanism of state regulation. However, all of the above can be done solely on the basis of the use of optimal forms of management. At the same time, when developing a model of state regulation, it should be taken into account that overcoming the crisis in agriculture largely depends on solving key macroeconomic problems (preferential lending, government subsidies, preferential taxation, price regulation).
Ключові слова
державне регулювання, державна підтримка, сільськогосподарське виробництво, state regulation, the state support, сталий розвиток
Бібліографічний опис
Осіпова А.А. Державне регулювання як фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: зб. тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з дистанційною участю (м. Херсон, 11 листопада 2020 р.).Т. 1. ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 55–57.