Економічне обґрунтування виробничого циклу у підприємствах по виробництву свинини за умов адаптації галузі до вимог СОТ

Немає доступних мініатюр
Дата
2009
Автори
Клименко, Лідія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вісник Білоцерківського НАУ
Інструкція
На основі теоретичних, методичних і прикладних аспектів економічно обґрунтовано вплив технологічних факторів виробництва (серед яких основними є породи тварин, збалансованість кормових раціонів, організація та умови утримання, мікроклімат у тваринницьких приміщеннях) на скорочення тривалості виробничого циклу у спеціалізованих комплексах по виробництву свинини Черкаської області з урахуванням сучасних інтеграційних процесів України до міжнародних економічних структур.
Опис
On the basis of theoretical, methodical and applied aspects economic there is grounding influence of technological factors of production (among which the breeds of animals, balanced of forage rations, organization and terms of maintenance, microclimate, in the stock-raising apartments are basic) on reduction of duration of production cycle in the specialized complexes after production of pork of the region taking into account the modern integration processes of Ukraine to the international economic patterns.
Ключові слова
свинарство, економічний зміст, виробничий цикл, адаптація галузі, СОТ
Бібліографічний опис
Клименко Л.В. Економічне обґрунтування виробничого циклу у підприємствах з виробництва свинини за умов адаптації галузі до вимог СОТ / Л.В. Клименко// Вісник Білоцерківського НАУ: Зб. наук. прац. – Біла Церква, 2009. – Вип .61. – С. 83 – 87