ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Полтава: ЦФЕНД, 2017.
Інструкція
Стрімкий розвиток комп’ютерних систем і технологій щодо накопичення, обробки та зберігання інформаційних даних спонукав формування спеціального програмного забезпечення, що дозволяє управляти ним, тобто утворення системи управління базами даних (СУБД). База даних – це визначена сукупність, сформована відповідно до їх даних та взаємозв’язків між їх елементами. Сучасна база даних містить характеристику об’єкта, його елементи, а також засоби для обробки і зчитування інформаційних масивів. Сучасна система управління базами даних передбачає впорядкований їх набір та систематизацію, оперативне опрацювання, формування вихідної інформації у вигляді звітів, таблиць, схем тощо для економічного аналізу та прийняття управлінських рішень.
Опис
Ключові слова
обліково-економічна інформація, система управління базами даних, джерела інформаії, накопичення інформації, обробка обліково-економічної інформації, формування вихідних масивів, синтетичний та аналітичний облік, формування звітів
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Інформаційні системи в обліково-економічному просторі //Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 29 вересня 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – С. 98-99