Трансфомація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Господаренко, Григорій Миколайович
Прокопчук, Ігор Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ «Візаві»
Інструкція
В статті проведено аналіз змін основних параметрів показників родючості ґрунту, а саме кислотно-основних його властивостей, які в сучасних умовах використання ґрунтів мають особливо важливе значення, у зв’язку із їх підкисленням. У роботі обґрунтовано та доведено можливість зниження негативної дії різних чинників на кислотно-основні властивості, завдяки застосуванню періодичного вапнування. Встановлено, що на кислотно-основні властивості чорнозему опідзоленого суттєвий вплив має система удобрення. На основі проведених досліджень було доведено, що мінеральна система удобрення найістотніше впливає на підкислення ґрунту і, відповідно, зміщення кислотно-основної рівноваги у бік підкислення. На основі проведених досліджень розроблено рекомендації щодо покращення кислотно-основних властивостей, які послугували науковим підґрунтям для розробки заходів по покращенню властивостей ґрунту, що в кінцевому результаті забезпечить не лише покращення властивостей ґрунту, а й підвищення продуктивності вирощуваних культур.
Опис
Ключові слова
родючість ґрунту, ємність катіонного обміну, кислотно-основні властивості, кислотність ґрунту, сума ввібраних основ, відтворення родючості ґрунту, деградація ґрунтів, декальцинація ґрунтів
Бібліографічний опис
Господаренко Г.М. Трансфомація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Г.М. Господаренко, І.В. Прокопчук // Вісник Уманського національного університету садівництва. – №1.– 2014.– С. 8 – 12.