Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2295
Title: Трансфомація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
Authors: Господаренко, Григорій Миколайович
Прокопчук, Ігор Васильович
Keywords: родючість ґрунту
ємність катіонного обміну
кислотно-основні властивості
кислотність ґрунту
сума ввібраних основ
відтворення родючості ґрунту
деградація ґрунтів
декальцинація ґрунтів
Issue Date: 2014
Publisher: ВПЦ «Візаві»
Citation: Господаренко Г.М. Трансфомація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Г.М. Господаренко, І.В. Прокопчук // Вісник Уманського національного університету садівництва. – №1.– 2014.– С. 8 – 12.
Abstract: В статті проведено аналіз змін основних параметрів показників родючості ґрунту, а саме кислотно-основних його властивостей, які в сучасних умовах використання ґрунтів мають особливо важливе значення, у зв’язку із їх підкисленням. У роботі обґрунтовано та доведено можливість зниження негативної дії різних чинників на кислотно-основні властивості, завдяки застосуванню періодичного вапнування. Встановлено, що на кислотно-основні властивості чорнозему опідзоленого суттєвий вплив має система удобрення. На основі проведених досліджень було доведено, що мінеральна система удобрення найістотніше впливає на підкислення ґрунту і, відповідно, зміщення кислотно-основної рівноваги у бік підкислення. На основі проведених досліджень розроблено рекомендації щодо покращення кислотно-основних властивостей, які послугували науковим підґрунтям для розробки заходів по покращенню властивостей ґрунту, що в кінцевому результаті забезпечить не лише покращення властивостей ґрунту, а й підвищення продуктивності вирощуваних культур.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2295
ISSN: 2310-046Х
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник Уманського НУС №1 2014.pdf3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.