Проблеми регулювання земельних відносин в умовах ринку агроземель в Україні.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Боровик, Петро Миколайович
Кирилюк, Володимир Петрович
Шемякін, Михайло Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Інструкція
Питання власності на землю та державного регулювання процесів землекористування є важливим як для наукового загалу, так і для аграріїв.Тому відносини, пов’язані з власністю на землю давно є предметом наукових та політичних дебатів.
Опис
Для сучасного ж землеустрою та землевпорядної науки важливішим, на нашу думку, є питання не купівлі-продажу земель, а регулювання державними, насамперед, податковими важелями ринкових та неринкових трансакцій з земельними угіддями, а також унеможливлення явищ використання земельних угідь не за цільовим призначенням, недотримання сівозмін та монополізації земель.
Ключові слова
ринок агроземель, земельні відносини, право власності на землю, землеустрій
Бібліографічний опис
Боровик П.М., Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Проблеми регулювання земельних відносин в умовах ринку агроземель в Україні. Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції [Херсон, 10-11 червня 2021 року]. Херсон: ХДАЕУ, 2021. С. 133–135.