Філософські проблеми управління суспільством

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Шатохін, Анатолій Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Національний університет "Одеська юридична академія"
Інструкція
Управлінська діяльність відноситься до найдавніших проявів соціальних відносин і соціальної взаємодії людей. У статті проаналізовано основні філософські концепції щодо управління суспільством: від античності до сучасності. За минуле століття теорія і практика управління збагатилися оригінальними концепціями, теоріями, програмами, реко- мендаціями менеджерів-практиків, економістів-теоретиків, соціологів, філософів, психологів. Велике значення приді- ляється філософському осмисленню управлінської діяль- ності, визначенню теоретико-методологічних принципів, сутності, цілей, критеріїв управління персоналом, а також прогнозування соціальних наслідків управлінських рішень, що приймаються.
Опис
Ключові слова
філософія управління, менеджмент, управління персоналом.
Бібліографічний опис
Шатохін А.М., Вуйченко М.А. Філософські проблеми управління суспільством. - // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. - 2018. - №21. - С. 121-124.