Формування продуктивності сої овочевої за використання біоінокулянтів та мікоризоутворюючого препарату

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Яценко В.В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Таврійський науковий вісник
Інструкція
статті наведено результати досліджень щодо вивчення впливу біоінокулянтів та мікоризоутворюючого препарату на формування продуктивності сої овочевої в умо- вах Правобережного Лісостепу України. В досліді впродовж 2020–2021 рр. вивчали два сорти сої овочевої (Романтика і Sac (UD 0202500), які вирощували з окремим і сумісним використанням біоінокулянтів (Андеріз 2л/т і Різолайн 2 л/т) та мікоризоутворюючого препарату (Мікофренд 1,5 л/т). Застосування біоінокулянту Андеріз сприяло збільшенню маси бобів на рослині на 8,9% або 8,0 г у сорту Романтика та 8,6% або 13,4 г у сорту Sac. Використання біоінокулянту Різолайн було більш ефективним. Маса бобів на рос- лині у технічній стиглості зростала на 9,6% або 8,6 г у сорту Романтика і 11,7% або 18,4 г у сорту Sac. Застосування комбінацій інокулянтів та мікоризи мало найбільший ефект. Так, суміш Андерзі + Мікофренд сприяло збільшенню даного показника на 16,2 і 16,9% у сорту Романтика та Sac. Урожайність насіння коливалася помітно (CV = 17%), залежно від варіанту – 2200–3348 кг/га. Найбільшу врожайність формували посіви сої овочевої за використання суміші Різолайн + Мікофренд – 2330 і 3348 кг/га у сортів Роман- тика та Sac. Суміш Андеріз + Мікофренд також була ефективною. Урожайність насіння сорту Романтика збільшилася на 5,4% або 118 кг/га, сорту Sac – 6,4% або 197 кг/га. Резуль- тати дослідження показали, що інокулянт Різолайн був більш ефективним, а синергізм інокулянтів з Мікоризними грибами істотно краще впливав на продуктивність посівів сої овочевої.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Яценко В.В. Формування продуктивності сої овочевої за використання біоінокулянтів та мікоризоутворюючого препарату. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, вип. 125. С. 111-118.