Кут відходження гілок однорічок яблуні залежно від обробки регулятором росту

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-03-10
Автори
Майборода, Володимир Павлович
Мельник, Олександр Васильович
Вишневський, Броніслав Станіславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
"Сочінський М. М."
Інструкція
Наведено результати кронування однорічних саджанців яблуні сортів Вілмута і Мутсу на підщепі М.9. Встановлено залежність зменшення кута відходження гілок від збільшення кратності обробок та концентрації 6-бензиламінопурину. Найбільш гострі кути від дворазового обприскування верхівки окулянта і збільшення концентрації на 0,9 г/л зменшувало кут на два градуси.
Опис
Results kronuvannya yearling apple trees varieties Wilmuta and Mutsu on M.9 rootstock. Established the dependence of the angle to discharge of branches increasing multiplicity of finishes and concentration 6 benzylaminopurynu. The most acute angles of double tops okulyanta spraying and increase concentrations of 0.9 g / L reduced the angle of two degrees. / Приведены результаты кронирования однолетних саженцев яблони сортов Вилмута и Мутсу на подвое М.9. Установлена зависимость уменьшения угла отхождения ветвей от увеличения кратности обработок и концентрации 6-бензиламинопурина. Наиболее острые углы отхождения от двукратного опрыскивания верхушки окулянта и увеличение концентрации на 0,9 г/л уменьшало угол на два градуса.
Ключові слова
яблуня, саджанці, кронування, 6-бензиламінопурин, М.9, Вілмута, Мутсу, кут відходження
Бібліографічний опис
Майборода В. П. Кут відходження гілок однорічок яблуні залежно від обробки регулятором росту / В. П. Майборода, О. В. Мельник, Б. С. Вишневський. // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інновації в садівництві". - Умань: "Сочінський М. М.". – 2017. – №1. – С. 9–12.