BUSINESS ACCOUNTING OF PRODUCTION COSTS AND OUTPUT OF HORTICULTURAL PRODUCE AND IMPROVEMENT OF ITS DOCUMENTARY SUPPORT

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-09
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Шайко, Олена Григорівна
Михайловина, Світлана Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВНЗ "Національна академія управління"
Інструкція
The article researches accounting of production costs and horticultural produce output. The needs and opportunities of the improvement of documentary support of accounting in the industry are considered. The basic document, the use of which will improve controlling-analytical functions of accounting and facilitate the reduction of labor intensive accounting work, was worked out.
Опис
В статті досліджено бухгалтерський облік витрат виробництва і виходу продукції садівництва. Розглянуто потреби та можливості удосконалення документального забезпечення обліку в галузі. Розроблено первинний документ, використання якого поліпшить контрольно-аналітичні функції обліку та сприятиме зниженню трудомісткості облікових робіт.
Ключові слова
Accounting, production costs, horticultural produce output, basic documents
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми еономіки : Наук.–економ. журн. — К. : ВНЗ "Національна академія управління"», 2014. — № 9. — С. 440-446.