Zastosowanie mechanizmu organizacyjnej i gospodarczej w celu zwiększenia konkurencyjności potencjału zasobów business hotel i restauracja

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Кожухівська, Раїса Борисівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДВНЗ ЗДІА
Інструкція
W toku badań została określona istota konkurencyjności przedsiębiorstw branży hotel biznesowy i branży restauracyjnej na Ukrainie. W trakcie badania została opracowana metoda tworzenia mechanizmu organizacyjno-ekonomicznego zarządzania konkurencyjnością systemu przedsiębiorstw handlowych systemu hotel biznesowy i branży restauracyjnej spożywczej Ukrainy na podstawie wykorzystania integralnego wskaźnika mechanizmu organizacyjno-ekonomicznego zarządzania potencjałem zasobowym przedsiębiorstwa.
Опис
Ключові слова
gospodarka, business hotel i restauracjа, potencjał, ocena ekonomiczna, mechanizm ekonomiczny, konkurencyjność
Бібліографічний опис
Kozhukhovskaya, R. Zastosowanie mechanizmu organizacyjnej i gospodarczej w celu zwiększenia konkurencyjności potencjału zasobów business hotel i restauracja [Текст]: / R. Kozhukhovskaya // «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії». – Вип. 4. – ДВНЗ ЗДІА, 2016. – 56-62.