ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАШИНО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ ПРИ ВИКОНАННІ ОПЕРАЦІЙ З ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Кутковецька Тетяна Олександрівна
Березовський Андрій Павлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
Інструкція
В роботі розглядаються питання щодо ефективності використання машино-тракторних агрегатів при виконанні операцій з обробітку ґрунту та їх техніко-економічної оцінки. Наведено ряд показників, що застосовуються для оцінки роботи машин і агрегатів у сільському господарстві при виконанні технологічних операцій з обробітку ґрунту. Якість виконуваних польових робіт залежить від конструктивних особливостей сільськогосподарських машини, їх відповідності технологічній операції, регулювальних параметрів й технічного стану машини, а також від умов роботи: фізико-механічних властивостей ґрунту, рельєфу місцевості, мінливістю якості роботи через різний технічний стан машини, а також умовами обробітку ґрунту на етапі попередніх операцій та показниками, обумовленими подальшими процесами обробітку ґрунту. Одну і ту ж роботу можна виконувати різними агрегатами. При цьому їх показники ефективності можуть суттєво відрізнятися. Тому техніко-економічні розрахунки дозволяють з альтернативних комплексів машин обрати той, який забезпечить господарству найменші витрати на виконання всього обсягу робіт. Зокрема для оцінки роботи машино-тракторних агрегатів при виконанні технологічних операцій використовуються наступні показники: показники, що характеризують зміни експлуатаційних витрат, показники трудомісткості та продуктивності праці, техніко-економічні показники, показники, що характеризують ефективність капітальних витрат, річний економічний ефект за приведеними витратами. В результаті проведених досліджень визначено, що критерієм, який використовується для оцінки ефективності використання машино-тракторних агрегатів при виконанні операцій з обробітку ґрунту є співвідношення експлуатаційних затрат і необхідних для цих умов обсягів механізованих робіт, виконаних якісно та в агротехнічні терміни.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кутковецька Т.О., Березовський А.П. Теоретичне обґрунтування показників ефективності використання машино-тракторних агрегатів при виконанні операцій з обробітку ґрунту. Вчені записки Таврійського нац. унів. ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2020. Том 31 (70). Ч. 2. № 2. С. 164–168.