Місце фінансового обліку в підготовці бакалаврів за напрямом «Облік і аудит»

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»)
Інструкція
Тенденції соціального й економічного розвитку Європи наполегливо вказують на необхідність створення єдиного європейського простору у галузі освіти та професійного навчання. Реалізація традиційної парадигми «знання – вміння – навички» не відповідає сучасним запитам суспільства і реальним вимогам ринку праці. Практико орієнтована освіта, на відміну від традиційної, орієнтованої на засвоєння знань, спрямована на набуття, окрім знань, умінь і навичок, досвіду практичної діяльності. Навчання набуває нового спрямування – перетворюється на процес набуття знань, умінь, навичок і досвіду діяльності з метою досягнення професійного і соціального рівня розвитку.
Опис
Ключові слова
фінансовий облік, облік і аудит, професійна компетентність, інформаційна система
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Місце фінансового обліку в підготовці бакалаврів за напрямом «Облік і аудит» : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], 14-15 травня 2015. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – С. 125-127.