Діаметр кореневої шийки клонової підщепи яблуні М.9 за різних режимів зрошення та субстратів для підгортання

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Автори
Прокопенко, Наталія
Шемякін, Михайло Васильович
Майборода, Володимир Павлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
"Сочінський М. М."
Інструкція
Наведено результати досліджень впливу глибини промочування ґрунту у маточнику клонових підщеп яблуні М.9 RN-29 за підгортання різними субстратами на діаметр кореневої шийкивідсадків. Відмічено стійку закономірність збільшення діаметра відсадків на зрошуваних ділянках відносно незрошуваних ділянок за використанняв якості субстрату тирси. Найкращі показники на ділянках підгорнутих ґрунтом чи тирсою спостерігались за промочування ґрунту на глибину 0–20 см.
Опис
The results of investigations of the influence of the depth of soil soaking in the mother plantations of the clonal rootstock of apple M.9 RN-29 for submergence by different substrates on the diameter of the root neck are given. A consistent pattern of increasing the diameter of the root neck are given on the irrigated areas of relatively non-irrigated areas for use as substrate of the sawdust . The best indices on areas covered with soil or sawdust were observed to soak up the soil at a depth of 0-20 cm.// Приведены результаты исследований влияния глубины промачивания почвы в маточнике клоновых подвоев яблони М.9 RN-29 при окучивании различными субстратами на диаметр корневой шейки отводков. Отмечено устойчивую закономерность увеличения диаметра отводков на орошаемых участках относительно неорошаемых при использовании в качестве субстрата опилок. Лучшие показатели на участках окученых почвой или опилками наблюдались при промачивании почвы на глубину 0-20 см.
Ключові слова
яблуня, клонові підщепи, зрошення, режим зрошення, субстрат, М.9, субстрат для підгортання
Бібліографічний опис
Майборода В. П. Кут відходження гілок однорічок яблуні залежно від обробки регулятором росту // Матеріали другої Міжнародної наукової інтернет-конференції "Інновації в садівництві". - Умань: "Сочінський М. М.". – 2018. – №1. – С. 20–22.