Групування антропонімів Уманщини за мотиваційними відношеннями

Немає доступних мініатюр
Дата
2010
Автори
Фернос, Юлія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка
Інструкція
Стаття присвячена дослідженню мотиваційних відношень прізвищевих назв і прізвищ Уманщини XVII - початку ХХІ ст. Унаслідок аналізу мотивів виникнення прізвищевих назв та прізвищ Уманщини було виділено мотиваційно-номінативні групи: патроніми (матроніми), патронімно-посесивні назви, локативні назви, квалітативи, ситуативні назви та агентиви.
Опис
Ключові слова
патронім, агентив, патронімно-посесивна назва, локатив
Бібліографічний опис
Наукові записки. – Випуск 89 (3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С.302-306.