Про об’єктивність фор-мування і виділення регіонів.

Немає доступних мініатюр
Дата
2004
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: Обрій
Інструкція
В основу об’єктивності цього процесу кладеться складна просторова динаміка агроекосистем – первинних мікрорегіональних просторових одиниць ноосферогенезу. В агроекосистемах одночасно існують природні і економічні кордони яких ніби “плавають” у просторі. Їхнє “незбігання” формує певні сегменти простору, які, на думку авторів, треба зменшувати для досягнення гармонійного (екологічно стійкого) розвитку. Відтак, чи не вперше пропонується закласти в процедуру виділення меж регіонів критерії сталого розвитку, розроблені авторами в попередніх публікаціях.
Опис
Матеріали Зїзду Географічного товариства України
Ключові слова
просторова динаміка, подвійні кордони, сталий розвиток, обєктивний процес регіоналізації
Бібліографічний опис
Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Т.ІІ. Київ: Обрій,2004.- С.177-179.