ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ (порівняльний аналіз)

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Каричковська, Світлана Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. Дисертаційне дослідження присвячене розв’язанню питань підготовки майбутніх учителів англійської мови в контексті порівняльного аналізу. Розкрито сутність професійної підготовки майбутніх учителів англійської мови. Здійснено наукове обґрунтування поняття системності в галузі навчання іноземної мови, визначені її структура і компоненти. Висвітлено історико-педагогічний генезис методики навчання іноземної мови. Проведено порівняльний аналіз систем стандартизації вищої іншомовної педагогічної освіти та навчальних планів педагогічних університетів з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом “Філологія” (англійська мова та література) України і Польщі. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення умов підготовки майбутніх учителів англійської мови у вищих педагогічних навчальних закладах.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, вчитель англійської мови, університет, порівняльний аналіз
Бібліографічний опис
Підготовка майбутніх вчителів англійської мови в університетах України і Польщі (порівняльний аналіз): автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. П. Каричковська ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — укp.