DENSITY OF BLACK SOIL AT INTENSIVE TECHNOLOGIES OF MAIZE GROWING

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-06-28
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
WayScience
Інструкція
В умовах Уманського району Черкаської області традиційна технологія вирощування кукурудзи на зерно зумовлює формування щільності орного та підорного шарів ґрунту на рівні, вищому за оптимальні показники. Мінімальне використання важкої техніки в технології вирощування кукурудзи на зерно зумовлює формування щільності ґрунту на рівні оптимальних показників.
Опис
In the conditions of the Uman district of Cherkasy region, the traditional technology of corn cultivation for grain causes the formation of the density of arable and subsoil layers of soil at a level higher than optimal indicators. The minimal use of heavy machinery in the technology of growing corn for grain causes the formation of soil density at the level of optimal performance.
Ключові слова
ґрунт, щільність
Бібліографічний опис
Світовий В.М. ЩІЛЬНІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ПРИ ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ Сучасний рух науки: тези доп. II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 червня 2018 р. – Дніпро, 2018. –С. 374-376.