Бухгалтерський облік і аудит розрахунків за виплатами працівникам в умовах «об’єднаної зарплатної звітності»

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-08-17
Автори
Аніщенко, Галина Юріївна
Іванова, Наталія Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ефективна економіка
Інструкція
У статті досліджено особливості ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиту розрахунків за виплатами працівникам в умовах застосування об’єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розкрито напрями удосконалення методичного забезпечення процесу звітування за єдиним внеском, податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Обґрунтовано доцільність скорочення податкового періоду та переходу з нового року на щомісячне звітування, що сприятиме посиленню платіжної та податкової дисципліни з боку роботодавців та уникнення будь-яких обліково-звітних маніпуляцій при відносинах із працівниками. Наголошено на необхідності зближення бази нарахування єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб, що дозволить реалізувати оголошений принцип єдності у зарплатній звітності. Доведено, що зміна формату звітування щодо розрахунків за виплатами працівникам обумовила зміни в обліково-звітному процесі суб’єктів діяльності та вплинула на методику проведення аудиту на даній ділянці облікової роботи. Висвітлено розгорнутий порядок проведення аудиту розрахунків за виплатами працівникам. Визначено місце єдиної зарплатної звітності у системі джерел аудиту, обґрунтовано вибір методів та прийомів встановлення достовірності даних бухгалтерського обліку при перевірці об’єднаної звітності. Сформульовано рекомендації для аудиторів при перевірці нарахованих доходів та відповідних зарплатних платежів за умови застосування нового формату податкових розрахунків.
Опис
Ключові слова
бухгалтерський облік, аудит розрахунків, персонал, виплати працівникам, розрахунки з працівниками, зарплатна звітність, єдиний внесок, податок на доходи фізичних осіб, зарплатні платежі, об’єднана звітність, accounting, audit of payments to employees, staff, payments to employees, settlements with employees, salary reporting, single contribution, personal income tax, salary payments, joint reporting
Бібліографічний опис
Аніщенко Г. Ю., Іванова Н. А. Бухгалтерський облік і аудит розрахунків за виплатами працівникам в умовах «об’єднаної зарплатної звітності». Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9149. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.82