СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЕКОСИСТЕМИ «СУСПІЛЬСТВО-ПРИРОДА-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО»

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-10-15
Автори
Гнатюк, Наталія Олександрівна
Стеценко, Артур
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського національного університету садівництва
Інструкція
Інвайронментальний підхід до розвитку соціоекосистеми “природа -сільськогосподарська праця-суспільство” передбачає, на наш погляд, розв’язання наступних проблем: збереження екологічної рівноваги при виробництві сільськогосподарської продукції; відновлення природних ресурсів, особливо родючості ґрунтів; проблеми здоров’я сільських жителів, пов’язані із специфічними умовами сільськогосподарського виробництва; подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у сільськогосподарських районах, вражених радіаційним забрудненням.
Опис
Ключові слова
соціоекосистема, суспільство, природа
Бібліографічний опис
Гнатюк Н.О. Соціальні проблеми соціоекосистеми «суспільство-природа-сільськогосподарське виробництво»/ Н.О. Гнатюк, А.В. Стеценко. Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез Х Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Умань, 15 жовтня 2021 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2021. – С.54-57.