Тенденції функціонування закладів розміщення в умовах кризових явищ у сфері туризму

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Тимчук, Світлана Володимирівна
Нещадим, Людмила Миколаївна
Кожухівська, Раїса Борисівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Віддруковано в друк. видавництва Львівського торговельно-економічного університету
Інструкція
Не дивлячись на позитивну динамку розвитку індустрії туризму в Україні за останні роки, її вплив на економіку країни поки що незначний. На це впиває ряд негативних факторів: відсутність реальних інвестицій; низьким рівнем готельного сервісу; дефіцитом кваліфікованих кадрів; недостатньою кількістю комфортабельних готельних місць. Передбачувана економічна ефективність туристичної індустрії залежить не тільки від вибраної тактики та стратегії розвитку, але й від того, який економічний клімат буде встановлено у взаємовідносинах суб’єктів туристичного господарювання як між собою, т ак і з д ержавою. М еханізм ф ормування т аких в ідносин сьогодні перебуває у стадії становлення. Але очевидним є те, що розвиток туристичної індустрії має спиратись на нові методи господарювання, ефективні організаційні структури, економічну свободу виробників туристичного продукту, що за умов наростаючої конкуренції забезпечить насичення туристичного ринку високоякісними послугами та сприятиме соціально- економічному прогресу території.
Опис
Ціллю функціонування закладів туристичної індустрії є забезпечення таких умов, в яких туристи бажатимуть збільшити періоди їх перебування в межах туристичних атракцій. В таких умовах виграють всі суб’єкти туристичної індустрії, які пов’язані із процесом забезпечення послуг в рамках туристичному продукту. Для підвищення показників середнього рівня перебування подорожуючих та кількості ночівель колективним закладам розміщення варто диверсифікувати послуги, які вони можуть надавати подорожуючим. Для реалізації новітніх продуктів та ефективної діяльності в туристичні сфері, підприємствам потрібно постійно пропонувати нові цікаві пропозиції для своїх споживачів. Україна має надзвичайно великі перспективи в розвитку туристичного ринку послуг і туристичного бізнесу. Але, з іншого боку, щоб привабити туристів і розвивати туристичну галузь, потрібно виправити деякі проблеми, які гальмують розвиток туристичного бізнесу в Україні. Насамперед потрібно побороти фактори, які негативно впливають на розвиток туристичної сфери, і розвивати та вдосконалювати позитивні фактори.
Ключові слова
Туризм, Індустрія туризму, заклад розміщення, Колективні засоби розміщення, готель, спеціалізований заклад розміщення, туристичні послуги, туристичний ринок, туристична інфраструктура, іноземний туризм, внутрішній туризм, туро-день, туристична атракці
Бібліографічний опис
Тимчук С.В., Нещадим Л.М., Кожухівська Р.Б. Тенденції функціонування закладів розміщення в умовах кризових явищ у сфері туризму. Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія / за заг. редакцією д.е.н., професора Б.М.Мізюка. - Львів : ЛТЕУ, 2019. С.67-77