Професійна підготовка майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Лазарєв, Олег Вячеславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
У сучасних умовах реформування сільського господарства потрібні нові вимоги й підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю у вищих аграрних закладах освіти. Визначальною ознакою розвитку національної системи професійної освіти є її розбудова на основі компетентнісного підходу. Одним із шляхів оновлення змісту освіти та узгодження його із сучасними потребами інтеграції до європейського та світового освітніх просторів є орієнтація навчальних програм і стандартів на набуття ключових компетентностей на засадах компетентнісного підходу та вироблення ефективних механізмів їх досягнення.
Опис
Ключові слова
професійна освіта, професійна підготовка, майбутні фахівці аграрного профілю, ключові компетентності, компетентнісний підхід, заклади вищої аграрної освіти, інтегративний процес, галузеві стандарти вищої освіти
Бібліографічний опис
Лазарєв О. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / О. В. Лазарєв // голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДНУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 209–218.