Урожайність і якість зерна різностиглих сортів пшениці м’якої озимої за різних систем удобрення в сівозміні

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Сіліфонов Т. В.
Господаренко Г. М.
Любич В. В.
Полянецька І. О.
Новіков В. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Агробіологія
Інструкція
У статті наведено результати вивчення формування врожайності та якості зерна (вміст білка, його вихід з урожаєм, вміст клейковини) різностиглих сортів пшениці м’якої озимої за різних систем удобрення в сівозміні. Встановлено, що в середньому за два роки досліджень за вирощування сорту КВС Еміл урожайність зерна збільшувалась від 4,50 до 5,83 т/га або в 1,3 раза за внесення N75 і до 6,96 т/га, або в 1,5 раза у варіанті досліду з тривалим застосуванням 150 кг/га д. р. азотних добрив. Застосування N75P30K40 збільшувало її до 6,43 т/га або в 1,4 раза, а внесення повного мінерального добрива (N150P60K80) – до 7,73 т/га, або в 1,7 раза. Варіанти з неповним поверненням у ґрунт, винесеного з урожаями фосфору і калію забезпечували формування на 1–3 % меншу врожайність порівняно з повним мінеральним добривом. Застосування повного мінерального добрива у сівозміні сприяло зростанню індексу стабільності формування врожаю зерна порівняно з варіантами без добрив, внесенням P60K80 і застосуванням лише азотних добрив. Урожайність пшениці м’якої сорту Ріно була істотно меншою порівняно з сортом КВС Еміл. Крім цього, ефективність застосування добрив була нижчою. Так, у середньому за два роки досліджень на неудобрених ділянках вона становила 3,77 т/га. Варіант досліду із застосуванням максимальної дози мінеральних добрив як у сівозміні, так і під пшеницю озиму сприяв збільшенню врожайності в 1,5 раза, а за внесення половини цієї дози – у 1,2 раза порівняно з контролем. Застосування N75 підвищувало вміст білка в зерні сорту КВС Еміл до 12,3 % або на 5 %, а внесення N150 – до 13,3 %, або на 14 % порівняно з варіантом без добрив (11,7 %). Застосування повного мінерального добрива забезпечувало підвищення цього показника на 8 % (N75P30K40) і на 17 % (N150P60K80). Вміст білка в зерні пшениці м’якої озимої сорту Ріно був на 20–23 % вищим порівняно з сортом КВС Еміл. Застосування 75 кг/га д. р. азотних добрив підвищувало його вміст до 15,4 % або на 7 %, а внесення 150 кг/га д. р. – до 15,9 %, або на 10 % порівняно з варіантом без добрив. Застосування азотних добрив з фосфорними і калійними підвищувало вміст білка на 0,2–0,5 абс. % порівняно з внесенням лише азотних добрив. Індекс стабільності формування вмісту білка був високим за вирощування обох сортів – 1,02–1,06. В агротехнології пшениці м’якої озимої необхідно застосовувати 75–150 кг/га д. р. азотних добрив на тлі P30K40. Така система удобрення забезпечує вміст білка в зерні сорту КВС Еміл 13,2–13,8 %, вміст клейковини – 28,5–30,6 %, збір білка на рівні 965–1055 кг/га. У сорту Ріно відповідно 15,5–16,3 %, 34,5–35,8 % і 810–880 кг/га.
Опис
Ключові слова
пшениця м’яка озима, сорт, системи удобрення, урожайність, вміст білка, вміст клейковини
Бібліографічний опис
Сіліфонов Т. В., Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. Урожайність і якість зерна різностиглих сортів пшениці м’якої озимої за різних систем удобрення в сівозміні. Агробіологія. 2021. №2. С. 65–72.