Становлення та розвиток сільськогосподарських освітніх закладів та дослідної справи Черкащини (друга половина хіх – початок хх ст.)

Інструкція
У дослідженні подається аналіз створення та діяльності мережі аграрної освіти та галузевої дослідної справи на Черкащині. Досліджено законодавство стосовно сільськогосподарських освітніх закладів. Розкрито роль Уманського училища садівництва у розвитку науково-дослідної та освітньої діяльності регіону, визначено внесок окремих вчених – викладачів сільськогосподарських навчальних закладів у розвиток аграрної науки. З’ясовано різноманітні способи поширення сільськогосподарських знань позашкільним шляхом. Проаналізовано науково-дослідну діяльність Умансько-Липовецького сільськогосподарського товариства, напрямки його наукових досліджень. Подано періодизацію розвитку сільськогосподарської дослідної справи та освіти Черкащини.
Опис
Ключові слова
сільськогосподарська наука, аграрна освіта, науково-дослідна діяльність, наукові дослідження, Уманське училище садівництва, Черкащина
Бібліографічний опис
Костюк М. В. Становлення та розвиток сільськогосподарських освітніх закладів та дослідної справи Черкащини (друга половина хіх – початок хх ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07. 00. 07 «Історія науки і техніки» / М. В. Костюк. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 20 с.