ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-02
Автори
Альошкіна, Людмила Петрівна
Новак, Інна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ефективна економіка
Інструкція
У статті авторами досконало досліджено, питання організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти як основного із компонентів професійної характеристики майбутнього фахівця, розширення можливостей його самореалізації, мобілізації особистісного потенціалу, забезпечення майбутніх кваліфікованих спеціалістів не тільки знаннями, а й належним місцем в соціально-економічній системі – науці, виробництві, підприємництві та інших сферах. Розкрито сутність та значення поняття «науково-дослідна робота студентів» у закладах вищої освіти. Проаналізовано рівень організації науково-дослідної роботи студентів на прикладі Уманського національного університету садівництва.
Опис
Ключові слова
науково-дослідна робота студентів; наукова діяльність; підготовка здобувачів вищої освіти; заклад вищої освіти; методи організації науково-дослідної діяльності
Бібліографічний опис
Альошкіна Л.П., Новак І.М. Особливості організації та перспективи розвитку науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти у вітчизняних закладах вищої освіти. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http: www.economy.nayka.com.ua. http://lib.udau.edu.ua/view-workspaceitem