COVER CROPS IN TECHNOLOGY MAIZE GROWING ON CONTRAST GRAINS TOPOGRAPHIC PROVISIONS: COMPARISONS OF SOILS EFFECTS IN THE US AND UKRAINE

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-09-05
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
The results of the studies indicate that in most cases the areas of Michigan have a positive influence of cover crops on the increase in corn grain yield regardless of topographic location. For plots located in Cherkasy region, no positive influence of cover crops on corn yield was found. The most likely factor that has led to a decrease in yield is, in our opinion, more arid climatic conditions in Ukraine.
Опис
Результати досліджень дають можливість стверджувати, що в більшості випадків для ділянок в Мічигані виявлено позитивний вплив покривних культур на збільшення врожайності зерна кукурудзи незалежно від топографічного розміщення. Для ділянок розміщених в Черкаській області не виявлено позитивного впливу покривних культур на врожайність кукурудзи. Найвірогіднішим фактором, що призводив до зниження врожайності є, на нашу думку, більш посушливі кліматичні умови в Україні.
Ключові слова
система удобрення, родючість грунту
Бібліографічний опис
СВІТОВИЙ В. М. ПОКРИВНІ КУЛЬТУРИ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО НА КОНТРАСТНИХ ТОПОГРАФІЧНИХ ПОЛОЖЕННЯХ: ПОРІВНЯННЯ ҐРУНТОВИХ ЕФЕКТІВ У США ТА УКРАЇНІ / Біолого-екологічні перспективи отримання високоякісної продукції: матер. Всеук. наук.-практ. Інтернет-конференції (5 вересня 2019 року). Умань: Уманський НУС, 2019. С. 26.