Стаття у збірнику праць Уманського НУС. Ч. 5.

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Чернега, Інна Іванівна
Курко, Олександр Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
РВВ Уманського НУС
Інструкція
В статті досліджено процес державного регулювання підприємницької діяльності, доведено необхідність державного регулювання ринкової економіки. Проаналізовано організаційно-правовий вплив держави, його різноманітний характер, форми та засоби.
Опис
Стаття у збірнику праць Уманського НУС. Ч. 5.
Ключові слова
державне регулювання, виробництво, держава, підприємництво, підприємець, попит, населення, працівники, ефективність праці, трудові ресурси, тип управління, управління, активність персоналу, економічні показники, мале підприємництво, фінансові ресурси, форма підприємництва, аграрне підприємство, суб’єкти господарювання, економічні відносини, система підприємництва, підприємницька діяльність, економічні результати, форма господарювання, органи держави, органи влади, функціонування підприємства, ринковий механізм, власність
Бібліографічний опис
Чернега І.І. Державне регулювання підприємницької діяльності / І.І. Чернега, О.Ю. Курко // Збірник студентських наукових праць Уманського НУС – Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. Ред.) та ін. – Умань: 2017. Ч. 5: Економічні та гуманітарні науки. – С. 145-147.