Видовий склад ентомофауни озимих зернових культур в умовах Лісостепу України

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
ПАНАСЮК В. В.
ЧУХРАЙ Р. В.
ПАНАСЮК В. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Львів: Державний природознавчий музей НАН України
Інструкція
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України: збірник тез науково-практичної конференції (Броди, 16-18 червня 2023 р.). — Львів: Державний природознавчий музей НАН України, 2023. — 60 с. [Електронне видання]