Сучасна географічна картина світу і місце в ній глобальної екологічної проблеми.

Немає доступних мініатюр
Дата
2004
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Киів: Інститут географії НАНУ
Інструкція
Побудова наукових картин світу традиційно вважалась філософською проблемою, а, отже, тією, що не має відношення до науки. Сучасний методологічний “прорив” географії у постнекласику і відбувається, найскоріше завдяки дослідженню категорій, які раніше вважались суто філософськими, а сьогодні плідно досліджуються географами. Більше того, методологічна криза всього сучасного природознавства, спричинена неспроможністю вирішення саме глобальної екологічної проблеми і пояснюється відсутністю у постановці цієї проблеми симбіозу з онтологічними науками, передусім, з філософією та синергетикою, які і лежать в основі побудови наукових картин світу.
Опис
Фахове видання
Ключові слова
Наукова картина світу, географічна картина світу, онтологія, методологія
Бібліографічний опис
Український географічний журнал - №2,2004.- С.53-59.