Азофіксувальні мікроорганізми роду Azotobacter ризосфери ячменю озимого за обробки посівів гербіцидом Калібр 75 і регулятором росту рослин Біолан

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Притуляк, Руслан Миколайович
Чернега, Андрій Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Тернопіль
Інструкція
There are given results of research concerning study of quantity of nitrogen-fixing bacteria of Azotobacter kind of rhizosphere of winter barley with processing of crops by herbicide Kalibr 75 and growth regulator of plants Biolan. It is ascertained that these microorganisms show sensitivity to the action of heightened norms of herbicide, especially in the initial period of using. But on the 25th day after using of preparations number of bacteria of Azotobacter kind in rhizosphere of winter barley increases, especially during using of tank mixtures of herbicide Kalibr 75 in the norms of 30 and 40 g/ha with growth regulator of plants Biolan.Наведено результати досліджень з вивчення чисельності азотфіксувальних бактерій роду Azotobacter ризосфери ячменю озимого за обробки посівів гербіцидом Калібр 75 та регулятором росту рослин Біолан. Встановлено, що дані мікроорганізми виявляють чутливість до дії підвищених норм гербіциду, особливо в початковій період застосування. Проте на 25-ту добу після внесення препаратів чисельність бактерій роду Azotobacter у ризосфері ячменю озимого зростає, особливо за використання бакових сумішей гербіциду Калібр 75 у нормах 30 та 40 г/га з регулятором росту рослин Біолан.
Опис
Ключові слова
Азофіксувальні мікроорганізми роду Azotobacter, ризосфера ячменю озимого, гербіцид, регулятор росту
Бібліографічний опис
Азофіксувальні мікроорганізми роду Azotobacter ризосфери ячменю озимого за обробки посівів гербіцидом Калібр 75 і регулятором росту рослин Біолан / Карпенко В.П., Притуляк Р.М., Чернега А.О. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – 2014. – 3(60). – С. 83-87.