ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL FEATURES OF FORMATION OF MILLET SEEDS

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Serhii Poltoretskyi
Nataliya Poltoretska
Lidiia Kononenko
Svitlana Tretiakova
Volodymyr Bilonozhko
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві».
Інструкція
The analytical review of domestic and foreign literary sources on the condition and prospects of grain and seed production in Ukraine for the period up to 2025 was carried out. The top directions of millet breeding and seed production were determined. The ecological and biological features of formation of high-quality seed grain of millet (Panicum melliaceum L.) were analyzed. It was established that the formation and development of seeds of a millet plant is not simultaneous, and accordingly its supply with nutrients is also different. The level of this supply is connected with the intensity of photosynthesis and the flow of mineral nutrients, which, in turn, is determined by environmental conditions. The interrelation of these conditions with the relevant seed quality indexes is not only of scientific interest, as its morphological and physiological and biochemical properties affect the sowing qualities of the seed grain. Наведено аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, щодо стану та перспектив виробництва зерна і насіннєвого матеріалу в Україні на період до 2025 року. Визначено пріоритетну напрями селекції і насінництва проса. Проаналізовано еколого-біологічні особливості формування високоякісного насіннєвого матеріалу проса посівного (Panicum melliaceum L.). Встановлено, що утворення й розвиток насіння на рослині проса відбувається неодночасно, відповідно й забезпеченість його поживними речовинами також неоднакова. Рівень цієї забезпеченості пов’язаний з інтенсивністю фотосинтезу та надходженням елементів мінерального живлення, що, в свою чергу, визначається умовами зовнішнього природного середовища. Встановлення взаємозв’язку цих умов з відповідними показниками якості насіння має не лише науковий інтерес, так як його морфологічні та фізіолого-біохімічні властивості впливають на посівні якості насіннєвого матеріалу.
Опис
Ключові слова
millet, seeds, sowing qualities, yield properties, ecological and biological features of formation, production forecast., просо, насіння, посівні якості, врожайні властивості, еколого-біологічні особливості формування, прогноз виробництва.
Бібліографічний опис
Вісник Уманського національного університету садівництва", Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» 1,2020, с. 141