Сучасні особливості формування регіо-нальних ринків.

Немає доступних мініатюр
Дата
2001
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Кулішов, Володимир Васильович
Мустафін, Вячеслав Ільсурович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ "Економіка України"
Інструкція
З розвитком ринкових відносин великого значення набуває вирішення проблем розвитку господарства окремих регіонів. Ринкові відносини в межах регіонів відносяться до числа найбільш динамічних і в той же час слабо регульованих процесів. Проникнення товарно-грошових відносин до усіх сфер дфяльності посилює необхідність в механізмі, який дозволяв би впливати на важливіші зв’язки й залежності, що виникають на регіональному рівні, й у першу чергу на рівні окремих споживчих ринків. Вивчення проблем регіональної економіки потребує перш за все перегляду сутності цього поняття, та пов’язаного з тим поняття "регіонального ринку".
Опис
Фахове видання
Ключові слова
Регіональна економіка, регіональні ринки, інвестиційна привабливість регіонів
Бібліографічний опис
Економіка України, №7 2001. - С.40-44.