Методичні підходи до організації групової навчальної діяльності з математики студентів ЗВО технологічних спеціальностей із використанням ІКТ

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Ненька, Руслана Володимирівна
Лещенко, Світлана Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: ВПЦ Візаві
Інструкція
У статті розглядаються методичні підходи до організації групового навчання вищої математики із використанням інформаційнокомунікаційних технологій. Обґрунтовано різні форми навчання, за яких використання інформаційно-комунікаційних технологій буде сприяти виконанню низки навчальних завдань. Аналізуються переваги та недоліки проведення групових занять з вищої математики студентам закладів вищої освіти технологічних спеціальностей. Пропонується методика проведення практичного заняття з курсу вищої математики. Перевагою запропонованої методики є можливість урахування навчальних інтересів студентів та активізація їх пізнавальної діяльності.
Опис
Ключові слова
групова навчальна діяльність, форма заняття, мала група, інформаційно-комунікаційні технології
Бібліографічний опис
Медведєва М.О. Методичні підходи до організації групової навчальної діяльності з математики студентів ЗВО технологічних спеціальностей із використанням ІКТ / М.О. Медведєва, С.В. Лещенко, Р.В. Ненька // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ Візаві, 2018. – Випуск 58. – С.137-146.