FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATING INTERNATIONAL TRADE TRANSACTIONS

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Клименко, Лідія Василівна
Зборовська, Юлія Леонідівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Сумський державний університет
Інструкція
The article analyzes the international experience of state regulating international trade transactions; nature, directions and contradictions of contemporary processes of globalization are defined; components of regulatory and incentive means in system of state supporting foreign trade activity of commodity producers are considered; general provisions for the improvement of state regulation mechanisms of export-import activities in Ukraine are determined.
Опис
У статті проаналізовано зарубіжний досвід державного регулювання міжнародних торгових операцій; визначено суть, напрями і протиріччя розвитку сучасних процесів глобалізації; розглянуто складові регулюючих та стимулюючих засобів у системі державної підтримки зовнішньоторговельної діяльності товаровиробників; окреслено загальні положення щодо удосконалення механізмів державного регулювання експортно-імпортної діяльності в Україні.
Ключові слова
state regulation, foreign trade, globalization, державне регулювання, міжнародна торгівля, глобалізація
Бібліографічний опис
Klymenko L. V. Foreign experience of regulating international trade transactions [Internet source] / L. V. Klymenko, Yu. L. Zborovska // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 2. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_2/2015_2_14.pdf