Перспективи використання служби контролінгу в системі управління переробними підприємствами

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Одесса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Інструкція
У статті проаналізовано перспективи запровадження на вітчизняних підприємствах агропереробної підгалузі повноцінної служби фінансового менеджменту. Результати дослідження переконливо продемонстрували, що лише запровадження ефективної системи фінансового менеджменту та її контролінгової служби дасть змогу як молокопереробним підприємствам Черкаської області, так і багатьом іншим підприємницьким суб’єктам, що займаються переробкою агросировини, вчасно діагностувати кризові явища та швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища а також розробляти систему заходів щодо їх фінансової стабілізації.
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
система менеджменту на підприємстві,, фінансовий менеджмент, контролінг, служба контролінгу, фінансовий контроль, система менеджмента на предприятии, финансовый менеджмент, контроллинг, служба контроллинга, финансовый контроль, stem of management of an enterprise, controlling, controlling service, financial control.
Бібліографічний опис
Боровик П.М., Бечко В.П. Перспективи використання служби контролінгу в системі управління переробними підприємствами [Електронний ресурс] / П. М. Боровик, В. П. Бечко // Інфраструктура ринку. - 2018. - №23.- режим доступу до ресурсу доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk-23-2018