ЛОГІСТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ В ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-01
Автори
Семенда, Ольга Володимирівна
Cеменда, Дмитро Костянтинович
Семенда, Олена Всеволодівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Молодий вчений
Інструкція
В ринкових умовах результати господарювання здебільшого залежать від зменшення витрат та збільшення прибутків. На затрати виробництва вирішальний вплив має ціна ресурсів, а на розмір доходів ціна продажу та складські і транспортні витрати. У сукупності всі фактори впливу на кінцеві результати господарювання залежать від організації логістичної структури на підприємстві. Тож за налагодження діяльності логістичних систем підприємств можна розраховувати на успішне ведення аграрного бізнесу. Раціональне застосування інструментарію логістики в сільському господарстві дозволить використати наявний потенціал аграрних підприємств, тому логістика у сфері сільського господарства стає з кожним роком престижнішою. Своєю чергою, збутова логістика у сільському господарстві передбачає доведення вирощеної продукції до вимог державних стандартів. У зв’язку з цим виникає потреба в дослідженні питання визначення економічної вигоди від одного з елементів аграрної логістики – зберігання сільськогосподарської продукції та її продажу в майбутньому періоді з урахуванням низки чинників: варіативності курсу долара до гривні, ризику від часового зберігання, транспортування до місця реалізації, можливі втрати частини економічної вигоди тощо. В статті здійснено комплексний аналіз логістичної складової як важливого елементу ринку зерна. За результатами дослідження встановлено, що чим більші витрати на перевезення, зберігання зерна експортерами до портів або в мережі роздрібної торгівлі, тим менша закупівельна ціна на зерно для виробників. Обґрунтовано доцільність зберігання продукції рослинництва і визначено оптимальні місяці її реалізації.
Опис
Ключові слова
логістика, елеватори, зберігання, ціна, економічна вигода, структура логістичних витрат, середній курс валют
Бібліографічний опис
Семенда Д.К., Семенда О.Вс., Семенда О.В. Логістика та її роль в підвищенні економічної ефективності реалізації продукції рослинництва. Молодий вчений. №1. 2021. С.185-190.