Урожайність повторно вирощуваного яблуневого саду залежно від змін родючості ґрунту за довготривалого удобрення

Немає доступних мініатюр
Дата
2008
Автори
Яковенко, Роман Володимирович
Копитко, Петро Григорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ХНАУ
Інструкція
Проаналізовано вплив довготривалого удобрення на основні показники родючості темно-сірого опідзоленого ґрунту і урожайність досліджуваних сортопідщепних комбінувань за повторної культури яблуні.
Опис
Ключові слова
урожайність, повторна культура, удобрення, яблуня
Бібліографічний опис
Яковенко Р.В. Урожайність повторно вирощуваного яблуневого саду залежно від змін родючості ґрунту за довготривалого удобрення / П.Г. Копитко, Р.В. Яковенко // Вісн. Харківського націон. аграрного ун-ту. ім. В.В. Докучаєва – Харків, 2008. – № 1. – С. 177–181.