ВЗАЄМНА АЛЕЛОПАТИЧНА АКТИВНІСТЬ НАСІНИН AMARANTHUS ALBUS L., CHENOPODIUM ALBUM L., BRASSICA NAPUS L. ТА ZEA MAYS L.

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05
Автори
Пушкарьова-Безділь, Тетяна Миколаївна
Балабак, Алла Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Науковий вісник НЛТУ України
Інструкція
Досліджено взаємну алелопатичну активність насінин кукурудзи звичайної – Zea mays L. та насінин бур'янів: щириці білої Amaranthus albus L., лободи білої Сhenopodium album L. та ріпаку Brassica napus L. Встановлено взаємний пригнічувальний влив колінів Zea mays L. і Amaranthus albus L. та Zea mays L. та Сhenopodium album L. Вияв- лено, що щириця біла та лобода біла не лише конкурують з кукурудзою за воду, світло та поживні речовини у агрофітоценозі, але і пригнічують ріст кукурудзи шляхом виді- лення біологічно активних речовин у ґрунт. Також встановлено, що біологічно активні речовини насінин Brassica napus L. справляють значний стимулятивний вплив на про- ростання насінин Zea mays L., однак біологічно активні речовини Zea mays L. пригнічу- ють проростання насінин Brassica napus L. Цей вплив необхідно враховувати під час планування сівозмін.
Опис
Mutual аllelopathic activity of Zea mays L. seeds and weeds seeds such as Amaranthus albus L., Сhenopodium album L. and Brassica napus L. is investigated. Mutual overwhelming influence of biologically active substances Zea mays L. and Amaranthus albus L., and also Zea mays L. and Сhenopodium album L. is estimated. It is revealed, that Amaranthus albus L. and Сhenopodium album L. not only compete to corn for water, light and nutrients in an agrophytocenoses, but also suppress height of corn by allocation of biologically active substances in soil. Also it is established, that biologically active substances of seeds of Brassica napus L. render significant stimulating influence on germination of seeds of Zea mays L., however biologically active substances of Zea mays L. suppress germination of seeds Brassica napus L. seeds. This influence is necessary for considering when planning crop rotations.
Ключові слова
алелопатична активність, насінини, бур'яни, агрофітоценози, біологічно активні речовини
Бібліографічний опис
Пушкарьова-Безділь Т. М. Взаємна алелопатична активність насінин amaranthus albus L., chenopodium album L., brassica napus L. та zea mays L.» / Т. М. Пушкарьова-Безділь, А. В. Балабак // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – вип. 25.5. – С. 84–89.