Засміченість ґрунту перед сівбою гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Крижанівський, Віталій Григорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань
Інструкція
Подано матеріали стосовно впливу різних заходів основного обробітку чорнозему опідзоленого в п'ятипільній сівозміні на засміченість ґрунту перед сівбою гороху, пшениці озимої та буряку цукрового. Встановлено, що різні запаси насіння бур’янів у верхньому 10-сантиметровому шарі ґрунту по-різному впливали на забур’яненість посівів гороху, пшениці озимої та буряку цукрового протягом вегетації.
Опис
Ключові слова
горох, пшениця озима, буряк цукровий, культивація, основний обробіток
Бібліографічний опис
7. Крижанівський В. Г. Засміченість ґрунту перед сівбою гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку / В. Г. Крижанівський // Зб. наук. пр. Уманського НУС.– Вип. 90. – Ч. 1. Агрономія. – Умань, 2017. – С. 255–260 (Польові дослідження, проаналізовано і узагальнено експериментальні дані, зроблено висновки).