Дослідження вмісту важких металів у чорноземі опідзоленому та пшениці озимій методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктино зв'язаною плазмою (ICP-AES)

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Світовий, Валерій Михайлович
Жиляк, Іван Дмитрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Інструкція
Опис
Ключові слова
індуктивно зв'язана плазма, важкі метали, ґрунт, пшениця озима
Бібліографічний опис
В.М. Світовий Дослідження вмісту важких металів у чорноземі опідзоленому та пшениці озимій методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктино зв'язаною плазмою (ICP-AES)/ Світовий В.М., Жиляк І.Д.//Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 683.: Хімія. – Чернівці: Чернівецький націо- нальний університет, 2014. – 117 с.