Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності субєкта підприємництва

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-10
Автори
Підлубна, Ольга Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ужгородський національний університет
Інструкція
У статті пропонується науково обґрунтоване та структуроване обліково-аналітичне забезпечення еко- номічної діяльності суб’єкта підприємництва. Рівень ефективності діяльності суб’єкта підприємництва оцінюється системою показників економічного забезпечення, які характеризують захищеність виробничо-технічного, фінансового та соціального потенціалу. У забезпеченні стабільної організаційно-виробничої та фінансово-економічної діяльності підприємства автори вбачають надзвичайно важливу роль обліково-аналітичного забезпечення, яке характеризується як процес збору, підготовки, реєстрації та обробки обліково-аналітичної інформації та прийняття на її основі управ-лінських рішень, спрямованих на формування захисту фінансово-економічних інтересів суб’єкта підприємницької ді-яльності. Тобто обліково-аналітичне забезпечення включає у себе підсистеми бухгалтерського обліку й економічного аналізу, завдяки яким формуються масиви вхідної інформації, здійснюється їх обробка, проводиться глибокий верти-кальний та горизонтальний аналіз і приймаються виважені управлінські рішення.
Опис
Ключові слова
обліково-аналітичне забезпечення, суб’єкт підприємництва, господарська діяльність, синтетичний та аналітичний облік
Бібліографічний опис
Підлубна О.Д., Оляднічук Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності субєкта підприємництва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 33. 2020р. С.16-21.