Азотовмісні сполуки у зерні різних сортів і ліній пшениці спельти

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Патика, В. П.
Карпенко, В.П.
Любич, В.В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
київ
Інструкція
Мета. Визначити формування азотовмісних сполук у зерні різних сортів і ліній пшениці спельти. Методи. Польовий, фізико-хімічний, розрахунковий, аналізування. Результати. Досліджено формування вмісту протеїну, білка в зерні пшениці спельти залежно від селекційно-генетичних особливостей сорту та лінії. Оцінено вміст есенційних амінокислот за допомогою коефіцієнта ефективності метаболізації та індексом комплексного оцінювання. Висновки. Вміст азотовмісних сполук у зерні пшениці спельти істотно залежить від сорту і лінії та погодних умов. Азотовмісні сполуки у зерні пшениці спельти змінюються в широкому діапазоні. Вміст протеїну – від 13,2 % до 23,9, вміст білка – від 12,0 до 21,1, вміст вільних амінокислот – від 0,18 до 3,72 % залежно від сорту та лінії. The purpose is to determine the formation of nitrogen-containing compounds in the grain of different spelt wheat varieties and strains. Methods are field, physical and chemical, calculation and analysis. Results are studying formation of protein content and protein in spelt wheat grain depending on the breeding genetic features of the variety and strain. The content of essential amino acids by means of the metabolisation efficiency coefficient and the integrated assessment index are investigated. Conclusions. The content of nitrogen-containing compounds in spelt wheat grain is significantly dependent on the variety, strain and weather conditions. Nitrogen-containing compounds in wheat grain vary in a wide range. The protein content ranges from 13.2 to 23.9%; protein content ranges from 12.0 to 21.1%, the content of free amino acids is from 0.18 to 3.72%, depending on the variety and strain.
Опис
Ключові слова
spelt wheat, protein, free amino acids, variety, strain, пшениця спельта, протеїн, білок, вільні амінокислоти, сорт, лінія
Бібліографічний опис
Патика В.П., Карпенко В.П., Любич В.В. Азотовмісні сполуки у зерні різних сортів і ліній пшениці спельти // Вісник аграрної науки. 2018. №8. С. 17-23